Sistem Pintu Keselamatan dan Sistem Kehadiran

Sistem ini meliputi beberapa penyelesaian bergantung pada keperluan pelanngan, Antara penyelesaian yang paling berkesan adalah seperti berikut:

 

F18