Visi Dan Misi

VISI

Berkembang menjadi sebuah syarikat bumiputra Malaysia yang berjaya serta berdaya saing di peringkat antarabangsa. Syarikat ini akan terus berusaha dalam memperkembangkan industri pembekalan seperti keperluan pejabat, komputer, CCTV, Alarm, Autogate, Sistem Pintu Keselamatan dan industri perisian komputer bagi menaiktarafkan kemudahan dan kecekapan syarikat SME. Perniagaan dijalankan secara dalam talian ataupun pemasaran tradisional yang sistematik dan amat diyakini oleh semua golongan samada sektor swasta ataupun badan kerajaan.

MISI

Misi Syarikat adalah ingin menjadi sebuah syarikat yang berdaya saing dan disegani di dalam dan diluar negeri. Bagi mencapai wawasan dan misi, Kami percaya kualiti kerja dan keselamatan semua pihak perlu diutamakan. Oleh itu, Semua kerja dan tugas perlu dijalankan oleh pekerja yang berpengalaman dan berpengetahuan luas, komited dan berdisplin.